Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства „Містобудування та кадастр” Полтавської міської ради”

Версія для друку

Звіт про базове

відстеження результативності регуляторного акту  “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна

для комунального підприємства

„Містобудування та кадастр” Полтавської міської ради”

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації    “Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для комунального підприємства „Містобудування та кадастр” Полтавської міської ради” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Запровадження державного регулювання цін на послуги технічної      інвентаризації об’єктів нерухомого майна для комунального підприємства „Містобудування та кадастр” Полтавської міської ради” надасть можливість встановити тариф на послуги приватного підприємства на економічно обґрунтованому рівні.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

-      встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота комунального підприємства              „Містобудування та кадастр ” Полтавської міської ради”;

-     якісне надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майна;

-     покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що

      надаються;

-     збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення 

      технічної бази підприємства;              

-     збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством

      податків та соціальних платежів;  

       -     отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію

  основних фондів підприємства.

4. Тип відстеження.

Базове.

5. Строк виконання відстеження. 13.01.2014 – 14.01.2014 

 

 

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         Для здійснення аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства „Містобудування та кадастр ” Полтавської міської ради”.

8.  Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Найвагомішою складовою собівартості норми часу на роботи та послуги є основна заробітна плата та відрахування єдиного соціального внеску (36,82%).

Сума загальногосподарських витрат за місяць 36798,01 грн., яка складається із: заробітної плати, нарахування, амортизації, послуг банку, комунальних послуг, передплати,  витрат на відрядження, послуг зв’язку, обслуговування оргтехніки та господарських витрат.

Згідно калькуляції вартості 1-ї норми часу годинна тарифна ставка виконавця становила 10,6 грн. (1767 х 12 : 2001 = 10,6), де 1767 – середня тарифна ставка, 12 – кількість місяців у році, 2001 – норма тривалості робочого часу у 2012 році.

Вартість 1-ї години роботи виробничого персоналу БТІ складає:

-         основна заробітна плата – 10,6 грн.;

-         нарахування на заробітну плату (36,82%) – 3,91 грн.;

-         загальногосподарські витрати – 12,93 грн.;

-         собівартість – 27,43 грн.;

-         прибуток (3%) – 0,82 грн.;

-         ПДВ (20%) – 5,65 грн.;

-         відпускна ціна – 34,00 грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно            обґрунтованого розміру плати за послуги, які буде надавати  комунальне підприємство „Містобудування та кадастр ” Полтавської міської ради, надасть можливість підприємству вчасно виплачувати заробітну плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати основні фонди.

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                           О. Є. Адамович

 

 

угору ↑