Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для товариства з додатковою відповідальністю «Полтаватрансбуд».

Версія для друку

Звіт про базове

відстеження результативності регуляторного акту  «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для товариства з додатковою відповідальністю «Полтаватрансбуд».

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації   «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна для товариства з додатковою відповідальністю «Полтаватрансбуд» розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Запровадження державного регулювання цін на послуги технічної      інвентаризації об’єктів нерухомого майна для товариства з додатковою відповідальністю «Полтаватрансбуд»  надасть можливість встановити тариф на послуги приватного підприємства на економічно обґрунтованому рівні.

З прийняттям розпорядження, відбудеться врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року №      1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота товариства з додатковою

   відповідальністю «Полтаватрансбуд»;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації нерухомого майно;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що

   надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення  

   технічної бази підприємства             

          -  збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством

             податків та соціальних платежів;     

      - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію

         основних фондів підприємства.

4. Тип відстеження.

Базове.

5. Строк виконання відстеження.

14.10.2013 – 15.10.2013

 

 

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         Для здійснення аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності товариства з додатковою відповідальністю «Полтаватрансбуд».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Найвагомішою складовою собівартості норми часу на роботи та послуги є основна заробітна плата та відрахування єдиного соціального внеску.

Сума загальногосподарських витрат за місяць 503,52 грн., яка складається з:

-         заробітної плати – 81,57 грн.;

-         нарахування на заробітну плату (38,52%) – 31,42 грн.;

-         перепідготовка та інженерне забезпечення – 54,20 грн;

-         амортизація – 23,91 грн.;

-         обслуговування оргтехніки – 28,69 грн.;

-         витрат на електроенергію – 14,35 грн.;

-         витрат на опалення – 39,85 грн.;

-         витрати на водопостачання та каналізацію – 15,94грн;

-         охорона праці – 3,19 грн.;

-         витрат на послуги зв’язку – 33,47 грн.;

-         послуг банку – 9,56 грн.;

-         програмне забезпечення – 76,51 грн.;

-         канцелярські товари – 62,17грн;

-         інші витрати – 28,69.

Згідно калькуляції вартості 1-ї норми часу годинна тарифна ставка виконавця становила 17,68 грн. (2950 х 12 : 2002 = 17,68), де 2950 – середня тарифна ставка, 12 – кількість місяців у році, 2002 – норма тривалості робочого часу у 2013 році.

Тариф на інвентаризацію нерухомого майна, що буде надавати ТЗДВ «Полтавтрансбуд»  становить 34,00 грн. (з урахуванням ПДВ) за 1 нормо-годину послуг.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття даного регуляторного акта та встановлення економічно            обґрунтованого розміру плати за послуги, які буде надавати  ТЗДВ «Полтава    трансбуд», надасть можливість підприємству вчасно виплачувати заробітну    плату, сплачувати податки до бюджету, поновлювати основні фонди.

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                             О.Є.Адамович

угору ↑