Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту від 29.05.2014 №162 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”.

Версія для друку

1.     Вступ.

          Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.05.2014 № 162 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні” розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів).

2.  Виконавець заходів – Департамент економічного розвитку.

3. Цілі прийняття розпорядження - встановлені тарифи передбачають забезпечення якісних послуг, беззбиткове функціонування  підприємства,     забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податків та зборів. Метою державного регулювання є недопущення необґрунтованого зростання вартості проїзду на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах, забезпечення беззбиткової господарської    діяльності перевізників, а також захист прав пасажирів щодо надання якісних та безпечних автотранспортних послуг.

4. Строки виконання заходів з відстеження.

Відстеження здійснювалося з 3.06 по 04.06.2014 року.

5. Тип відстеження.

Базове.

   6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення базового відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження, звітність.

   7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації проведено аналіз показників результативності діючого регуляторного акта . Ефективність дії зазначеного регуляторного акта оцінювалась з урахуванням фінансових  результатів підприємств-перевізників від даного виду діяльності.

       8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

За звітними даними у 2013 році надавачі послуг мали від’ємний фінансовий результат, що відбулось на фоні зростання вартості матеріальних ресурсів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин, запасних частин. Також за період дії тарифів зросла мінімальна заробітна плата з 960 до 1218 грн., або на 27%.

За даними Державної служби статистики у Полтавській області  за       січень - квітень  2014 року вартість дизельного пального та бензину  зросла на  55%.  Темпи зростання по  вартості газу склали 15,6%.

Рухомий склад надавачів послуг  працює  на дизельному пальному та газі. Питома вага паливної складової у планових тарифах становить 50%.

Саме ця складова мала значний вплив на зростання тарифів  до рівня 0,35 грн. за 1 км проїзду пасажира.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2014 № 162 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні” маємо позитивний вплив - забезпечення          дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного           законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення        балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                                  О.Є.Адамович

угору ↑