Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 03.08.2010 № 280

Версія для друку

Звіт

 про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту від 03.08.2010 № 280 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Миргородської райспоживспілки „Центральний ринок”

 

1. Вид та назва документа.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 03.08.2010 № 280 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Миргородської райспоживспілки „Центральний ринок”, прийнято відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, та зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 5 серпня 2010р. за             № 47/1545

2. Виконавець заходів з відстеження.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Прийняття розпорядження - запровадження державного регулювання шляхом встановлення граничного рівня  плати за послуги, що надаються на ринках.

Державне регулювання цін запроваджено шляхом  встановлення граничного розміру плати за послуги з утримання  в належному стані одного торгового місця  площею 1 пог. метр або 2 м2  (з урахуванням ПДВ) на рівні 3,40 грн. за день торгівлі.

Одночасно встановлена плата за інші послуги ринку, такі як:  прокат        1-го комплекту санодягу за добу – 2,10 грн.; прокат вагів та гир за добу – 6,30 грн.; прокат торговельного інвентарю (1 послуга) за добу-0,40 грн.; розрубка м’яса (рубачами м’яса ринку ) за 1 послугу – 0,90 грн.; зберігання продукції в  камерах схову (1 метр квадратний) за добу – 1,00 грн.;  зберігання 1 кг продукції в холодильниках за добу – 0,45 грн.;  зважування на товарних вагах  (1 зважування) – 1,20 грн.

     Запровадження державного регулювання на зазначені послуги сприяє встановленню контролю за ціноутворенням у даній сфері, недопущенню включення до собівартості необґрунтованих витрат та врахування обмеженого рівня рентабельності, що унеможливлює  надмірне підвищення плати на зазначені послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження

13.08.2013 – 14.08.2013.

5. Тип відстеження.

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності за 2011 – 2012 роки підприємства Миргородської райспоживспілки „Центральний ринок”.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками (разом з цим не забороняє адміністраціям ринків їх зменшувати, або взагалі надавати пільги по їх сплаті окремим категоріям населення) і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів. Розмір тарифу за торгове місце повинен відшкодовувати витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), сплату податку на додану вартість і інші податки, що сплачуються з доходу, а не з прибутку та забезпечувати цільову суму прибутку (рентабельність).

Підприємства Миргородської райспоживспілки „Центральний ринок”

отримало прибуток: в 2011 році – 42,0 тис. грн, 2012 році – 10,0 тисяч гривень.

Фактична рентабельність становила у 2011 році - 11,2 %, 2012 році – 12,8%.

Діюча плата за послуги підприємства Миргородської райспоживспілки „Центральний ринок” з продажу продовольчих та непродовольчих товарів відповідає граничним рівням, затвердженим даним розпорядженням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від  03.08.2010 № 280 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Миргородської райспоживспілки „Центральний ринок” маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                   О.Є.Адамович

угору ↑