Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 04.05.2011 №183 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працю-ють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполу

Версія для друку

1.     Вид та назва документу.

Розпорядження голови облдержадміністрації 04.05.2011 № 183  «Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні» прийнято  відповідно до повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 10.05.2011р. за №102/1679.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку.

3.Цілі прийняття розпорядження.

        Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.05.2011 №183 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”, прийнято відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та  виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», з метою забезпечення беззбиткової діяльності авто перевізників області, шляхом приведення тарифів на перевезення пасажирів та багажу до рівня економічно     обґрунтованих витрат, створення рівних умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечення якісного обслуговування населення транспортними послугами.

  Розпорядженням затвердженні граничні тарифи на перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у розмірі 0,25 грн. за один кілометр проїзду, в межах Полтавської області.

Тарифи не включають податок на додану вартість, витрати, пов’язані з обслуговуванням пасажирів на автовокзалах і автостанціях та страховий платіж з пасажира за обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, які оплачуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження здійснювалося з 27.05.2014 до 28.05.2014 включно.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження, звітність.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Департаментом економічного розвитку облдержадміністрації проведено аналіз показників результативності діючого регуляторного акта . Ефективність дії зазначеного регуляторного акта оцінювалась з урахуванням фінансових  результатів підприємств-перевізників від даного виду діяльності.

За звітними даними у 2013 році надавачі послуг мали від’ємний фінансовий результат. Що відбулось на фоні зростання вартості матеріальних ресурсів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, автомобільних шин, запасних частин. Також за період дії тарифів зросла мінімальна заробітна плата з 960 до 1218 грн., або на 27%.

За даними Державної служби статистики у Полтавській області  за       січень - квітень  2014 року вартість дизельного пального та бензину  зросла на  55%.  Темпи зростання по  вартості газу склали 15,6%.

Рухомий склад надавачів послуг  працює  на дизельному пальному та газі. Питома вага паливної складової у планових тарифах становить 50%.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності акта є запобігання необґрунтованому збільшенню плати за послуги з перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, в межах  Полтавської області.

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

  Аналіз показників результативності діючого регуляторного акта, показав, що діючі на сьогодні тарифи не забезпечують основних принципів господарської діяльності автотранспортних підприємств області – самофінансування та самоокупності послуг.   Тому необхідно переглянути діючі тарифи на перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі  руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, в     межах  Полтавської області.

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                                   О.Є. Адамович

угору ↑