Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 04.05.2011 №184 “Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів ”

Версія для друку

1.     Вид та назва документу.

Розпорядження голови облдержадміністрації 04.05.2011 № 184 Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів прийнято  відповідно до повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 „ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 10.05.2011р. за № 103/1680.

2. Виконавець заходів

Департамент економічного розвитку.

3. Цілі прийняття розпорядження.

Створення рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності суб’єктів господарювання, протидії монопольним тенденціям, створення необхідних економічних гарантій для виробників та реалізаторів продукції, надавачів послуг, забезпечення соціальних гарантій в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян.

4.Тип відстеження.

Періодичне.

        5. Строк виконання заходів з відстеження

         29.05.2014 – 30.05.2014

6. Метод одержання результатів відстеження

 Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження та проведені моніторингові дослідження цін (тарифів) на споживчому ринку.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Встановлення граничного рівня цін на зазначений вид послуг забезпечує стабільність цін та попереджує надмірне зростання останніх. Основна мета прийняття регуляторного акту – забезпечити беззбиткову діяльність надавачів        послуг, при одночасному недопущенню різкого безпідставного зростання цін на споживчому ринку області.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Основними показниками результативності регуляторного акту є збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції, зростання роздрібного товарообігу на регульовану продукцію в цілому і на одну особу, отримання позитивного фінансового результату.

  9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня.

Запровадження розпорядження голови  облдержадміністрації від 04.05.2011 № 184 Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 10.05.2011 за  №105/1680 маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, унеможливлення безпідставного зростання цін на ринку продовольчих товарів області.

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                           О.Є. Адамович

угору ↑