Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 13.07.2010 № 258 „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Лохвицької РСС „Лохвицький ринок”.

Версія для друку

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту від 13.07.2010 № 258 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Лохвицької РСС „Лохвицький ринок”     

1. Вид та назва документа.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 13.07.2010 № 258 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Лохвицької РСС„Лохвицький ринок” прийнято відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, та зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 19.07.2010 року за № 43/1541. 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Прийняття розпорядження - запровадження державного регулювання шляхом встановлення граничного рівня  плати за послуги, що надаються на ринках.

Запровадження державного регулювання на зазначені послуги сприяє встановленню контролю за ціноутворенням у даній сфері, недопущенню включення до собівартості необґрунтованих витрат та врахування обмеженого рівня рентабельності, що унеможливлює  надмірне підвищення плати на зазначені послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження

20.06.2013 – 21.06.2013

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності за 2011 – 2012 роки підприємства  «Лохвицький ринок » Лохвицької райспоживспілки.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками (разом з цим не забороняє адміністраціям ринків їх зменшувати, або взагалі

надавати пільги по їх сплаті окремим категоріям населення) і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

Державне регулювання цін запроваджено шляхом  встановлення граничного розміру плати за послуги з утримання  в належному стані одного торгового місця  розміром 1 пог. метр або 2 м2  (з урахуванням ПДВ) на рівні     2,80 грн., при цьому, собівартість послуги складала 2,12 грн. при планованій завантаженості ринку – 76,0 % .В зазначених розмірах враховано 20,0 % рентабельності, необхідних для розвитку ринку.

Підприємство „Лохвицький ринок” Лохвицького районного споживчого товариства отримало прибуток: в 2011 році – 3,7 тис. грн, 2012 році – 1,9 тисяч гривень, фактична рентабельність становила відповідно 0,6 % та 0,3% .

Діюча плата за послуги підприємства Лохвицький ринок з продажу продовольчих та непродовольчих товарів відповідає граничним рівням, затвердженим даним розпорядженням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 13.07.2010 № 258 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві Лохвицької РСС„Лохвицький ринок” маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

 

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                   О.Є.Адамович

угору ↑