Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 25.05.2010 № 175 „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ„Кременчуцька торгова гільдія ”.

Версія для друку

 

Звіт

 про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту від 25.05.2010 № 175 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ„Кременчуцька торгова гільдія”

 

1. Вид та назва документа.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2010 № 175 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ„Кременчуцька торгова гільдія” прийнято відповідно до постановою Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”, та зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 28.05.2010 року за № 31/1529. 

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття регуляторного акта

Прийняття розпорядження - запровадження державного регулювання шляхом встановлення граничного рівня  плати за послуги, що надаються на ринках.

Державне регулювання цін запроваджено шляхом  встановлення граничного розміру плати за послуги з утримання  в належному стані одного торгового місця  площею 1 пог. метр або 2 м2  (з урахуванням ПДВ) на рівні 16,00 грн. за день торгівлі. При цьому собівартість послуги складає 11,11 грн. при планованій завантаженості ринку -   83 % та  кількості  днів торгівлі на    рік – 312. В зазначених розмірах враховано 20,0 % рентабельності, необхідних для розвитку ринку.

Одночасно встановлена плата за інші послуги ринку, такі як  прокат        1-го комплекту санодягу, прокат вагів і гир та зберігання речей у камері схову (1 місце) – по 5,00 грн. за добу,  розрубка 1 кг м’яса (рубачами м’яса ринку) – 1,00 грн., зберігання речей на складах (1 місце за добу) – 1,60 грн., зважування на товарних вагах (1 зважування) – 6,60 грн., зберігання 1 кг продукції у холодильниках за добу – 0,70 гривні.   В зазначених розмірах врахована рентабельність від  5% до 20 %.

Запровадження державного регулювання на зазначені послуги сприяє встановленню контролю за ціноутворенням у даній сфері, недопущенню включення до собівартості необґрунтованих витрат та врахування обмеженого рівня рентабельності, що унеможливлює  надмірне підвищення плати на зазначені послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження

13.06.2013 – 14.06.2013

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності за 2011 – 2012 роки ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринком (разом з цим не забороняє адміністрації ринку їх зменшувати, або взагалі надавати пільги по їх сплаті окремим категоріям населення) і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів.

За інформацією, наданою ТОВ„Кременчуцька торгова гільдія”  встановлено, що за відстежуваний період підприємство від операційної діяльності отримало прибуток, що свідчить про те, що встановлений рівень тарифів за послуги, що надає ринок покриває витрати товариства.

Контроль за встановленими граничними розмірами тарифів на послуги ринків застосовується як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

Крім того, за час дії розпорядження на адресу Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації пропозиції, зауваження та скарги щодо розміру тарифів за послуги, що надає ринок ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» від суб’єктів господарювання не надходили.

Перелік кількісних та якісних показників результативності регуляторного акта наведені у таблиці:

Найменування показника

Розмір показника

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Дія акту поширюється на ТОВ «Кременчуцька торгова гільдія» та всі суб’єкти господарювання та фізичні особи, які мають потребу у послугах, що надаються вищезазначеною установою.

Розмір часу і коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта

Час та кошти, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта, не зміняться.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта

Вище середнього, оскільки розпорядження розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті облдержадміністрації та у газеті «Зоря Полтавщини» від 15.06.2010 № 15

Розмір надходжень до бюджету

До місцевих бюджетів у 2011 році перераховано податків на суму 1074 тис. грн., у 2012 році – 914 тис. грн.. До державного бюджету перераховано податків на суму у 2011 році – 3041 тис. грн, у 2012 році –2617 тис. грн. До державних цільових фондів –  у 2011 р. – 427 тис. грн.., у 2012 р. – 737 тис. грн.

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 25.05.2010 № 175 „Про  встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ„Кременчуцька торгова гільдія” маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                   О.Є.Адамович

угору ↑