Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту від 30.06.2010 № 234 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ «Марлана».

Версія для друку

Звіт про періодичне відстеження результативності

регуляторного акту від 30.06.2010 № 234 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ «Марлана»

 

1. Вид та назва документа.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.06.2010 № 234 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ «Марлана»   прийнято відповідно до  постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

2. Виконавець заходів з відстеження.

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття регуляторного акта.

Прийняття розпорядження - запровадження державного регулювання шляхом встановлення граничного рівня  плати за послуги, що надаються на ринку.

     Запровадження державного регулювання на зазначені послуги сприяє встановленню контролю за ціноутворенням у даній сфері, недопущенню включення до собівартості необґрунтованих витрат та врахування обмеженого рівня рентабельності, що унеможливлює  надмірне підвищення плати на зазначені послуги.

4. Строк виконання заходів з відстеження

11.12.2013 – 12.12.2013.

  5. Тип відстеження.

Періодичне.

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність ТОВ «Марлана»

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності     регуляторного акта.

Показником результативності є державне регулювання шляхом          

 запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками (разом з цим не забороняє адміністраціям ринків їх зменшувати, або взагалі надавати пільги по їх сплаті окремим категоріям населення) і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів. Розмір тарифу за торгове місце, що надаються на ринку ТОВ  „Марлана”  на рівні        1,90 грн за 1 квадратний метр за день торгівлі  відшкодовує витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), сплату податку на додану вартість і інші податки та забезпечувати цільову суму прибутку (рентабельність).

Діюча плата за послуги на ринку ТОВ «Марлана» відповідає граничним рівням, затвердженим даним розпорядженням.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним, від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від  30.08.2010 № 280 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринку ТОВ «Марлана»   маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

 

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                               О.Є. Адамович

угору ↑