Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 04.05.2011 № 182 „Про встановлення розміру плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку”

Версія для друку

 

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від  04.05.2011 № 182 „Про встановлення розміру плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку”

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови облдержадміністрації 04.05.2011 № 182  «Про встановлення розміру плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку» прийнято  відповідно до повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 16.05.2011р. за №105/1682.

 

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Метою цього акта є врегулювання інтересів влади, громадян та організацій, які справляють плату за виготовлення та видачу бланків свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку, а саме:

- виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» із змінами та доповненнями в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

- забезпечення беззбиткової діяльності організацій, які справляють плату за виготовлення та видачу бланків свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку;

- недопущення довільного підвищення розміру плати за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку;

- захист громадян від цінового тиску.

 

4.Тип відстеження.

Повторне.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

         21.05.2012 – 24.05.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження, звітність.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні відстеження використовувались дані аналізу рівня плати за послуги та фінансових результатів організацій, які справляють плату за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота організацій , які справляють плату за виготовлення бланків і видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку. Забезпечення балансу інтересів громадян та організацій які надають вище вказані послуги.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 04.05.2011 № 182 «Про встановлення розміру плати за виготовлення бланків та видачу свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 16.05.2011 за        №105/1682 маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, унеможливлення безпідставного зростання вартості послуги, яка надається організацією котра справляє плату за виготовлення та видачу бланків свідоцтв про право власності на житлове (житлові) приміщення у гуртожитку.

 

 

 

угору ↑