Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 04.05.2011 №183 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”

Версія для друку

 

Звіт про повторне

відстеження  результативності регуляторного акту від 04.05.2011 №183 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”

 

1.Вид та назва документу.

Розпорядження голови облдержадміністрації 04.05.2011 № 183  «Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні» прийнято  відповідно до повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 10.05.2011р. за №102/1679.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки облдержадміністрації

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.05.2011 №183 “Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють в звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні”, прийнято відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.1996  № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та  виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», з метою забезпечення беззбиткової діяльності автоперевізників області, шляхом приведення тарифів на перевезення пасажирів та багажу до рівня економічно     обґрунтованих витрат, створення рівних умов для всіх суб’єктів підприємницької діяльності та забезпечення якісного обслуговування населення транспортними послугами.

Розпорядженням затвердженні граничні тарифи на перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні у розмірі 0,25 грн. за один кілометр проїзду, в межах Полтавської області.

Тарифи не включають податок на додану вартість, витрати, пов’язані з обслуговуванням пасажирів на автовокзалах і автостанціях та страховий платіж з пасажира за обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті, які оплачуються в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Відстеження здійснювалося з 28.05.2012 до 31.05.2012 включно.

 

5. Тип відстеження

Повторне

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження, звітність.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Головним управлінням економіки облдержадміністрації проведено аналіз показників результативності діючого регуляторного акта . Ефективність дії зазначеного регуляторного акта оцінювалась з урахуванням фінансових результатів підприємств-перевізників від даного виду діяльності.

На підставі матеріалів звітності ПАТ «Комсомольське АТП-15347» проаналізовано цінову ситуацію на ринку перевезення пасажирів у автобусах, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні. Згідно фінансової звітності підприємство у 2011 році отримало на 40% більше виручки, ніж у 2010 році, витрати при цьому зросли на 24 %. Впродовж I кварталу 2012 року показники собівартості у порівнянні з середньоквартальною за 2011 рік зросли на 11 %, при цьому у         2 рази зросли витрати по статті «Інші операційні витрати», які не відносяться до виробничої собівартості. Фактична собівартість одного пасажиро-кілометра у 2011 році на приміських та міжміських внутрішньообласних маршрутах склала 0,185 грн. Планова собівартість одного пасажиро-кілометра з урахуванням фактичних показників роботи становитиме 0,139грн. при діючому тарифі 0,25 грн. за один кілометр проїзду пасажира.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності акта є запобігання необґрунтованому збільшенню плати за послуги з перевезення пасажирів автобусами, що працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, в межах  Полтавської області.

 

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З прийняттям розпорядження контролюючі органи отримали змогу і підстави контролювати розмір плати за перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

Запровадження державного регулювання плати за перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні є доцільним. Дія зазначеного вище розпорядження сприяє здійсненню контролю за ціновою ситуацією в області з перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.

угору ↑