Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 04.05.2011 №184 “Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів”

Версія для друку

 

Звіт про повторне

відстеження  результативності регуляторного акту від 04.05.2011 №184 Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів”

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови облдержадміністрації 04.05.2011 № 184 Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів прийнято  відповідно до повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 „ Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 10.05.2011р. за № 103/1680.

 

           2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

           3. Цілі прийняття розпорядження.

Створення рівних економічних умов і стимулів для розвитку всіх форм власності, економічної самостійності суб’єктів господарювання, протидії монопольним тенденціям, створення необхідних економічних гарантій для виробників та реалізаторів продукції, надавачів послуг, забезпечення соціальних гарантій в першу чергу для низькооплачуваних і малозабезпечених громадян.

 

          4.Тип відстеження.

          Повторне.

         

          5. Строк виконання заходів з відстеження

          21.05.2012 – 24.05.2012

 

          6. Метод одержання результатів відстеження.

        Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

         7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         Встановлення граничного рівня цін на зазначений вид послуг забезпечує стабільність цін та попереджує надмірне зростання останніх. Основна мета прийняття регуляторного акту – забезпечити беззбиткову діяльність надавачів послуг, при одночасному недопущенню різкого безпідставного зростання цін на споживчому ринку області. Основними показниками результативності регуляторного акту є збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції, зростання роздрібного товарообігу на регульовану продукцію в цілому і на одну особу, отримання позитивного фінансового результату.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Основними показниками результативності регуляторного акту є збалансованість споживчого попиту та ринкової пропозиції, зростання роздрібного товарообігу на регульовану продукцію в цілому і на одну особу, отримання позитивного фінансового результату.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня.

Запровадження розпорядження голови  облдержадміністрації від 04.05.2011 № 184 Про встановлення граничного рівня рентабельності пакування продовольчих товарів , зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 10.05.2011 за  №105/1680 маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, унеможливлення безпідставного зростання цін на ринку продовольчих товарів області.

 

угору ↑