Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 04.07.2011 № 267 „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на ринках „Кота” смт Оржиця та підприємства Диканської райспоживспілки „Ринок”

Версія для друку

 

Звіт про повторне відстеження

результативності регуляторного акту від 04.07.2011 № 267

„Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги,

що надаються на ринках „Кота” смт Оржиця та підприємства Диканської райспоживспілки „Ринок”

          

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.07.2011 № 267 „Про встановлення  граничних розмірів плати за  послуги, що надаються на ринках  „Кота” смт. Оржиця та підприємства Диканської райспоживспілки  „Ринок  ”прийнято відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”. Зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 11 липня 2011 р. за № 143/1720.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження

Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» зі змінами та доповненнями. Прийняття розпорядження спрямоване на упорядкування та приведення плати за послуги ринку у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного та необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

Головна ціль даного регуляторного акта – встановлення оптимальних розмірів плати за утримання одного торгового місця на підприємствах  на     ринках  „Кота” смт. Оржиця та підприємства Диканської райспоживспілки  „Ринок  ”,  який забезпечить повне відшкодування витрат, беззбиткове функціонування, допоможе розв’язати проблему надання якісних послуг та буде прийнятним для суб’єктів, що здійснюють свою діяльність на території ринку.

Прийняття даного розпорядження дає можливість забезпечити збереження робочих місць як складової соціального захисту населення, допомагає розв’язати проблему надання якісних послуг та збільшити відрахування до бюджетів усіх рівнів.

 

4. Тип відстеження

Повторне.

 

5. Строк виконання відстеження

19.07.2012 - 20.07.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

При здійсненні аналізу були використаний звіт про фінансовий результат за 2011 рік I квартал 2012 року КП «Кота»

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності регуляторного акту є фактична собівартість надання послуг та отриманий підприємством фінансовий результат (прибуток за I півріччя  2012 року КП «Кота» склав 1,1 тис. грн., за аналогічний період минулого року – збиток,  29,2 тис. грн.) , а також зростання обсягів використання  коштів на розвиток матеріально-технічної бази ринку та  обсягів продажу продукції.

Встановлення граничних рівнів цін на зазначений вид послуг забезпечує стабільність цін та попереджує надмірне зростання останніх. Основна мета прийняття регуляторного акту – забезпечити беззбиткову діяльність ринків, при одночасному недопущенню різкого безпідставного зростання цін на споживчому ринку області.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження       голови обласної державної адміністрації  маємо позитивний вплив – забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарі.

угору ↑