Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 05.06.2012 № 239

Версія для друку

Звіт про повторне відстеження

результативності регуляторного акту від 05.06.2012 № 239 „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  на ринку  Хорольської райспоживспілки”.

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  на ринку  Хорольської райспоживспілки” розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів) ”.

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження.

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на ринку Хорольської райспоживспілки  шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Повторне

5. Строк виконання відстеження.

30.07.2013 – 31.07.2013

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності ринку Хорольської райспоживспілки.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку свідчить, що на даний час діючі  тарифи, встановлені розпорядженням голови облдержадміністрації  від 05.06.2012 № 239, забезпечують підприємству рентабельну роботу.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів. Розмір тарифу за торгове місце відшкодовує витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), та забезпечує цільову суму прибутку .

За 2012 рік Хорольський ринок спрацював з прибутком в сумі 7,0 тис грн., за перший квартал 2013 року – 1,0 тис. грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації „Про встановлення  граничних розмірів плати за послуги, що  надаються  на ринку  Хорольської райспоживспілки” маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечить дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                    О.Є.Адамович

угору ↑