Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 05.06.2012 № 240 „Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються на Шишацькому селищному комунальному ринку ”.

Версія для друку

Звіт

 про повторне відстеження результативності регуляторного акту

  від 05.06.2012 № 240 „Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються на Шишацькому селищному

 комунальному ринку ”.

  1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.06.2012 № 240 „Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на Шишацькому селищному комунальному ринку ”,  зареєстроване в     Головному управлінні юстиції у Полтавській області 12 червня 2012 року за № 44/1853.

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Розпорядження розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін ” (тарифів).

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на Шишацькому селищному комунальному ринку шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Повторне.

5. Строк виконання відстеження.

18.06.2013 – 19.06.2013

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта були використана статистична звітність Шишацького селищного комунального ринку.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні відстеження була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності Шишацького селищного комунального ринку за 2012 рік та I квартал 2013 року.

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

регуляторного акта.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку свідчить, що на даний час діючі  тарифи (встановлені розпорядженням голови облдержадміністрації  від 05.06.2012 № 240)  забезпечують підприємству рентабельну роботу.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів. Розмір тарифу за торгове місце відшкодовує витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), та забезпечує цільову суму прибутку (рентабельність).

За 2012 рік підприємство „Шишацький селищний комунальний ринок” спрацювало з прибутком в сумі 12,7 тис.грн., за перший квартал 2013 року – 14,8 тис. грн.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на Шишацькому селищному комунальному ринку» маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про доцільність подовження дії зазначеного розпорядження.

 

 

 

 

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                    О.Є.Адамович

угору ↑