Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 07.06.2012 № 246

Версія для друку

Звіт про повторне

відстеження результативності регуляторного акту від 07.06.2012 №246 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор»

1. Вид та назва документа

      Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 07.06.2012 № 246 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 12.06.2012 за  № 46/1855.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

З прийняттям розпорядження, відбулося врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота приватного підприємства „Полтавське бюро технічної інвентаризації „Інвентаризатор”;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

    - отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства

4. Тип відстеження

Повторне.

5. Строк виконання відстеження

01.08.2013 – 02.08.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Результати фінансово-господарської діяльності приватного  підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор»

 

Найменування

2011 рік

      2012 рік

I квартал 
            2013 року

Обсяг наданих
послуг, тис. грн (без ПДВ)

10628

12918

1496

Кількість замовлень

58086

57668

3830

Надходження до
бюджету, тис. грн

255

399

-

Фактична рентабельність, %

0,4

7,7

-

Чистий прибуток, тис. грн

37

802

-351

 

Встановлені тарифи протягом 2011 -2012 років забезпечували підприємству беззбиткову роботу, своєчасну сплату податків та зборів.

В першому кварталі 2013 року знизились обсяги наданих послуг та    кількість замовлень майже в два рази. Це стало причиною збиткової роботи підприємства.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 07.06.2012 № 246 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються БТІ, беззбиткова діяльність приватного підприємства «Полтавське бюро технічної інвентаризації  «Інвентаризатор» за 2012 рік.

Встановлені тарифи забезпечують якісне беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечує своєчасну  виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів.

 

 

 

Заступник голови

облдержадміністрації                                                                    О.Є.Адамович

угору ↑