Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 10.09.2012 № 409 «Про встановлення граничного розміру плати за послуги , що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки».

Версія для друку

Звіт про  повторне  відстеження

результативності регуляторного акту від 10.09. 2012 № 409 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки».

 

1. Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10.09.2012 № 409 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки» розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від  25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)».

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження .

Цілями прийняття розпорядження є:

- використання повноважень облдержадміністрації для врегулювання негативних явищ щодо необґрунтованого зростання вартості послуг ринків;

- запровадження  державного регулювання  плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки» шляхом встановлення  їх граничних розмірів на рівні, що забезпечує прибуткову  роботу підприємства;

- стабілізація  цін на споживчому ринку і посилення боротьби з монопольними проявами в умовах фінансово-економічної кризи.

4. Тип відстеження.

Повторне

5. Строк виконання відстеження.

25.09.2013 – 26.09.2013

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення повторного відстеження регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності підприємства «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності ринку свідчить, що на даний час діючі  тарифи, встановлені розпорядженням голови облдержадміністрації  від 10.09.2012 № 409 «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки», забезпечують підприємству рентабельну роботу.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу  товарів. Розмір тарифу за торгове місце відшкодовує витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), та забезпечує цільову суму прибутку (рентабельність).

За 2012 рік підприємство мало прибуток в сумі  86,0 тис.грн., за перше півріччя 2013 року – 70,0 тис. грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються на підприємстві «Лубенський ринок Полтавської облспоживспілки» маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про доцільність подовження дії зазначеного розпорядження.

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку

облдержадміністрації                                                               О.Є.Адамович

угору ↑