Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 12.11.2012 № 529 «Про граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах

Версія для друку

Звіт про повторне

відстеження результативності регуляторного акту від 12.11.2012 № 529 «Про граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах»

1. Вид та назва документа

         Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 12.11.2012 № 529 «Про граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізуються в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах» зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 15 листопада 2012 року                  № 118/1977.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

Метою прийняття даного проекту розпорядження є запровадження механізму регулювання цін на готову продукцію громадського харчування, яка реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, недопущення необґрунтованого зростання цін на неї, забезпечення доступу до цих товарів широкого кола учнів та студентів.

4. Тип відстеження

Повторне

5. Строк виконання відстеження

16.12.2013 – 18.12.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

         При здійсненні відстеження була використана статистична звітність ТОВ «Нове відродження», ПП «Продсервіс – А», ТОВ «Половки».

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

Товарообіг по підприємствах, які здійснюють реалізацію продукції громадського харчування в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013 році збільшився в середньому на 18 відсотків. При цьому бюджетне    відшкодування вартості харчування збільшилось на 25 відсотків.

Середній рівень торговельної надбавки нижчий від  граничної торговельної надбавки встановленої розпорядженням.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах»   маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін та якість надання   послуг.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                                     О.Є.Адамович

угору ↑