Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 14.06.2011 № 243 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що здійснює приватне пі

Версія для друку

 

 

Звіт про повторне

відстеження результативності регуляторного акту від 14.06.2011 № 243 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що здійснює приватне підприємство «Миргородське підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор»

 

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 14.06.2011 № 243 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що здійснює приватне підприємство «Миргородське підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 14.06.2011 за № 127/1704.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження

Метою цього акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

- виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

 

4. Тип відстеження

Повторне.

 

5. Строк виконання відстеження

26.06.2012 – 27.06.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльностіприватного підприємства «Миргородське підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор»

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Встановлені тарифи забезпечують якісні послуги, беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечення своєчасної  виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податків та зборів

 

            9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 14.06.2011 №243 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, що здійснює приватне підприємство «Миргородське підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор» маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються БТІ, беззбиткова діяльність комунального підприємства «Миргородське підприємство технічної інвентаризації та експертиз «Інвентаризатор», за 2011рік.

            Встановлені тарифи забезпечують якісне беззбиткове функціонування  підприємства, забезпечує своєчасну  виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів.

 

 

 

 

 

 

угору ↑