Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 14.06.2011 №242 „Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються на ринку СП „Придніпровський ринок” м. Кременчук”

Версія для друку

 

Звіт про повторне

відстеження  результативності регуляторного акту від 14.06.2011 №242  „Про встановлення  граничного розміру плати за послуги, що надаються  на ринку СП „Придніпровський ринок” м. Кременчук

 

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 14.06.2012 № 242 «Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються на ринку СП «Придніпровський ринок» м. Кременчук, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській  області 20.06.2011 за № 126/1703.

 

2. Виконавець заходів з відстеження.

Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Метою розроблення даного розпорядження є реалізація наданих облдержадміністрації повноважень щодо встановлення граничних розмірів плати за послуги, що надаються ринком з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а саме на виконання, постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» із змінами та приведення плати за послуги ринка у відповідність до витрат з їх надання та недопущення надмірного та необґрунтованого підвищення плати за ці послуги.

 

4. Тип відстеження.

Повторне.

 

5. Строк виконання відстеження.

26.06.2012 – 27.07.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, показники фінансово-господарської діяльності підприємства.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показником результативності є державне регулювання шляхом запровадження граничних розмірів плати за послуги, які надаються ринками (разом з цим не забороняє адміністраціям ринків їх зменшувати, або взагалі надавати пільги по їх сплаті окремим категоріям населення) і цим самим не дає можливості безпідставного зростання вартості цих послуг, що, як наслідок, призупиняє зростання цін на продовольчі та непродовольчі товари.

Плата за торгове місце за своїм економічним змістом є одним з видів тарифів за надання у тимчасове користування відповідним чином обладнаного місця для здійснення купівлі-продажу різноманітних товарів. Розмір тарифу за торгове місце відшкодовує витрати на створення і утримання ринку (торгових місць), та забезпечує цільову суму прибутку (рентабельність).

Контроль за встановленими граничними розмірами тарифів на послуги ринків здійснюється як державними органами, на які покладено ці функції (згідно з чинним законодавством), так і громадськими організаціями.

Діюча плата за утримання в належному стані одного торгового місця  на ринку СП «Придніпровський ринок» з продажу продовольчих та непродовольчих товарів відповідає граничному рівню, затвердженому даним розпорядженням.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації «Про встановлення граничного розміру плати за послуги, що надаються на ринку СП «Придніпровський ринок» маємо позитивний вплив - забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації, якість надання послуг.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави.

 

 

 

 

угору ↑