Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 16.08.2011 № 322 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підпри

Версія для друку

 

Звіт про повторне відстеження

результативності регуляторного акту від 16.08.2011 № 322

«Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства

«Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації»

 

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від  16.08.2011 № 322 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації», зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 19.08.2011 за № 169/1746.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження

Метою цього акта є врегулювання інтересів влади, суб’єктів підприємницької діяльності та населення, а саме:

- виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року №1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації з регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства.

 

4. Тип відстеження

Повторне.

 

5. Строк виконання відстеження

03.09.2012 – 05.09.2012

 

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні відстеження була використана статистична звітність, дані результатів діяльності комунального  підприємства «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації».

За I квартал 2012 року підприємство мало збитки – 34,9 тис.грн.

При цьому обсяги виконаних робіт знизились в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 10 відсотків, заробітна плата виконавців вища ніж середня по області.

Тариф, який діє на сьогодні вищий середньообласного майже на 10 відсотків.

Статтею 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення» визначено, що зміна регульованих цін (тарифів) на окремі види продукції (товарів, послуг) може здійснюватись у зв’язку із зміною умов виробництва і реалізації продукції, що не залежить від господарської діяльності підприємства.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Діючий тариф – 41,0 грн., встановлений розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.08.2011 № 322, забезпечить, беззбиткову функціонування  підприємства, своєчасну  виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів при умові збільшення обсягів виконаних робіт.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття  розпорядження «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Кобеляцьке бюро технічної інвентаризації» забезпечить прибуткову фінансово-господарську діяльності підприємства.

Встановлені тарифи забезпечують якісне беззбиткове функціонування  підприємства,  своєчасну  виплату заробітної плати працівникам підприємства, сплату податків та зборів.

угору ↑