Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 18.09.2012 № 432 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав для комунального підприє

Версія для друку

Звіт про повторне

відстеження результативності регуляторного акту від 18.09.2012 №432 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації  Полтавської міської ради»

1. Вид та назва документа

Розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 18.09.2012 № 432 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації Полтавської міської ради»  зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 27.09.2012 за №113/1922.

2. Виконавець заходів з відстеження

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження

З прийняттям розпорядження, відбулося врегулювання інтересів влади, суб’єктів господарювання та населення, а саме:

- виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 року № 1548 в частині реалізації повноважень облдержадміністрації щодо регулювання цін (тарифів);

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів;

- стабільна беззбиткова робота комунального підприємства «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації Полтавської міської ради»;

- якісне надання послуг з технічної інвентаризації та державної реєстрації прав власності на нерухоме майно;

- покращення умов праці та підвищення рівня якості послуг, що надаються;

- збільшення пропускної можливості за рахунок вдосконалення технічної бази підприємства;

- збільшення надходжень до бюджету від сплачених підприємством податків та соціальних платежів;

- отримання додаткових коштів на оновлення та реконструкцію основних фондів підприємства

4. Тип відстеження

Повторне.

5. Строк виконання відстеження

27.09.2013 – 30.09.2013

6. Метод одержання результатів відстеження

Під час проведення повторного відстеження результативності      регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання    результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана статистична звітність, дані результатів діяльності комунального підприємства «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації Полтавської міської ради».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота бюро технічної інвентаризації.

Встановлені тарифи  забезпечили підприємству беззбиткову роботу, своєчасну сплату податків та зборів.

За перше півріччя 2013 року підприємство мало прибутки в сумі 91,5 тисяч гривень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Комунальне підприємство «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації» Полтавської міської ради, створене згідно рішення Полтавської міської ради  від 28 квітня 2012 року.

Від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 18.09.2012 № 432 «Про встановлення тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав, для комунального підприємства «Полтавське міське бюро технічної інвентаризації Полтавської міської ради» маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, стабілізацію цінової ситуації на послуги, що надаються БТІ, беззбиткова діяльність комунального підприємства  за період його створення.

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про доцільність подовження дії зазначеного розпорядження.

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                     О.Є. Адамович

угору ↑