Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 27.07.2011 № 300 „Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках”

Версія для друку

 

Звіт про повторне відстеження

результативності регуляторного акту від  27.07.2011 № 300

„Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках”

 

1. Вступ

Розпорядження голови облдержадміністрації 27.07.2011 № 300  „Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках” прийнято відповідно до повноважень, наданих облдержадміністрації постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. № 1548 „Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)”.

 

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Головне управління економіки облдержадміністрації.

 

3. Цілі прийняття розпорядження.

Стримати безпідставне підвищення плати на зазначений вид послуг. Механізмом, який забезпечить розв’язання зазначеної проблеми, є прийняття обґрунтованого розміру плати за проживання в гуртожитках, при забезпеченні населення області якісними послугами.

 

4. Тип відстеження.

Повторне.

 

5. Строк виконання заходів з відстеження

         20.09.2012 – 21.09.2012 

 

6. Метод одержання результатів відстеження 

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження, звітність.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

За фактичними даними підприємств, на балансі яких є гуртожитки, з урахуванням таких статей витрат, як заробітна плата обслуговуючого персоналу з нарахуваннями, комунальні послуги, знос матеріалів, господарчі потреби, вартість одного ліжко-місця з урахуванням ПДВ коливається від 188,00 до 225,00 грн. Така різниця в собівартості виникла за умови різного благоустрою гуртожитків та обладнаності їх ліфтами.

Встановлення граничних рівнів цін на зазначений вид послуг забезпечує стабільність цін та попереджує надмірне зростання останніх.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота підприємств на балансі яких є гуртожитки. Забезпечення балансу інтересів громадян та організацій які надають вищевказані послуги.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У зв’язку з вищевикладеним від запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 27.07.2011 № 300 „Про встановлення граничного розміру плати за проживання у гуртожитках ”зареєстроване в Головному управлінні юстиції у Полтавській області 29.07.2011 за №162/1739 маємо позитивний вплив, а саме: забезпечення дотримання державної дисципліни цін, унеможливлення безпідставного зростання вартості плати за проживання в гуртожитках.

 

угору ↑