Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту від 29.05.2013 № 232 «Про затвердження Порядку проведення Конкурсу якості продукції (товарів) виробників Полтавської області «Полтавська марка».

Версія для друку

1.     Вид та назва документу.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.05.2013 № 232 «Про затвердження Порядку проведення Конкурсу якості продукції (товарів) виробників Полтавської області «Полтавська марка» розроблено відповідно до статей 19, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, Концепції державної політики у сфері управління якістю  продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року № 447-р.

2. Виконавець заходів з відстеження результативності регуляторного акту – Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

3. Цілі прийняття розпорядження .

Цілями прийняття розпорядження є:

- організація проведення Конкурсу якості продукції (товарів) виробників Полтавської області «Полтавська марка»;

- визначення на конкурсній основі кращих зразків продукції товаровиробників Полтавщини;

- сприяння виробництву високоякісної та конкурентоспроможної вітчизняної продукції, насиченню якісною продукцією ринків України, задоволенню потреб та очікувань споживачів;

- поширення та пропагування досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну продукцію;

- підвищення інформованості органів влади, підприємств (організацій) 

4. Тип відстеження.

Повторне.

5. Строк виконання відстеження.

10.06.2013 – 10.06.2014

6. Метод одержання результатів відстеження.

Під час проведення відстеження регуляторного акта був застосований аналітичний метод визначення результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

При здійсненні аналізу була використана інформація організаторів і учасників Конкурсу якості продукції (товарів) виробників Полтавської області «Полтавська марка».

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

Проведений аналіз свідчить, що затверджені розпорядженням голови облдержадміністрації  від 29.05.2013 № 232 Порядок проведення Конкурсу, критерії оцінки якості товарів дали змогу провести на високому рівні І та ІІ етапи Конкурси та виявити його переможців.

Були створені районні та місцеві конкурсні комісії, які виявили учасників ІІ туру Конкурсу. До обласного етапу Конкурсу були допущені 18 підприємств області. Переможцям Конкурсу були вручені дипломи і відзнаки та надано право використовувати емблему «Полтавська марка».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Запровадження розпорядження голови облдержадміністрації від 29.05.2013 № 232 «Про затвердження Порядку проведення Конкурсу якості продукції (товарів) виробників Полтавської області «Полтавська марка» дозволило виявити кращих виробників Полтавської області, сприяло просуванню їх товарів на споживчий ринок області та загальнодержавний, дало змогу краще ознайомити споживачів області з товарами місцевих виробників.

Даний регуляторний акт забезпечує дотримання вимог чинного законодавства стосовно повноважень облдержадміністрації, досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави, сприяє поширенню та пропагуванню досвіду підприємств та організацій, які виробляють якісну продукцію, підвищенню інформованості органів влади, підприємств (організацій). 

 

Директор Департаменту

економічного розвитку                                                                   О.Є.Адамович

 

угору ↑