Звіт про реалізацію у 2016 році Обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 – 2019 роки

Версія для друку

Звіт про проведення публічного громадського обговорення,
що відбулося 07.02.2017 року

 

Найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить обговорення

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації

Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися  на обговорення

Звіт про реалізацію у 2016 році Обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 – 2019 роки

Інформація про осіб,що взяли участь в обговоренні

Представники громадських об’єднань та їх спілок, органів виконавчої влади, як суб’єкти у сфері оздоровлення та відпочинку дітей. Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку дітей.

Інформація про пропозиції,що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції

Від Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, на 7,4 тис. осіб у 2016 році порівняно з 2015 роком стало можливим лише завдяки переглянутій системі надання послуг із оздоровлення дітей у позаміських дитячих закладах. Одночасно, під час запровадження механізму часткової оплати вартості путівок, як інноваційної форми оздоровлення дітей, виявлено низку проблем, пов’язаних із наступними чинниками:

неузгодженість із бюджетним законодавством положень Порядку організації заходів із часткової оплати вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях із дітьми;

окремими недоліками в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з цього питання, зокрема відсутністю або неусвідомленням відповідальності перед громадою, плинністю кадрів, відсутністю на місцевому рівні інформаційного простору у сфері оздоровлення дітей;

низький рівень доходів сімей та їхня неспроможність у оздоровленні дітей, у тому числі через механізм зменшення суми батьківської оплати путівок;

відсутність в області базового дитячого закладу оздоровлення та відпочинку з інформаційно-методичним центром;

відсутність державної фінансової підтримки.

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причини неврахування пропозицій та зауважень

Враховано.

 

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення

На основі аналізу реалізації у 2016 році Обласної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2015 – 2019 роки та перших кроків впровадження механізму часткової оплати вартості путівок, запропоновано внести зміни до обласної Програми, а саме:

назву механізму зменшення суми батьківської оплати путівок змінити на „відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми”;

часткове відшкодування пропонується збільшити до розміру двох прожиткових мінімумів для дитини від 6 до 18 років, але не більше, ніж 70 % від вартості путівки, на кожну дитину віком від 7 до 18 років;

прийняти порядок механізму зменшення суми батьківської оплати путівок у новій редакції, що сприятиме узгодженню його з бюджетним законодавством.

Ці зміни будуть спрямовані на забезпечення в області наступних пріоритетних напрямків у сфері оздоровлення та відпочинку дітей: 

збільшення кількості дітей, які отримають якісні послуги з оздоровлення та відпочинку, до 60 %, з яких 50 % – це діти, які будуть оздоровлені в позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку шляхом підвищення спроможності сімей в оздоровленні дітей, у тому числі через механізм зменшення суми батьківської оплати путівок;

забезпечення підтримки діяльності дитячих закладів оздоровлення і відпочинку області різних типів та форм власності, у тому числі зміцнення кадрового потенціалу та підвищення виховного потенціалу закладів;

стимулювання підвищення якості послуг з оздоровлення та відпочинку через механізм відшкодування дитячим закладам оздоровлення та відпочинку частини вартості путівок з обласного та місцевих бюджетів,

а також у сфері фізичної культури та спорту:

забезпечення якісної підготовки та участі спортсменів області у змаганнях різних рівнів;

підвищення серед населення області попиту на послуги у спортивно-оздоровчій сфері та сервісу надання цих послуг, що сприяє оздоровленню населення.

 

Начальник Управління                                                                                              О.В. Буцький

 

угору ↑