Звіт про реалізацію у 2016 році обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015 – 2019 роки

Версія для друку

Звіт про проведення публічного громадського обговорення,
що відбулося 07.02.2017 року

 

Найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить обговорення

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації

Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися  на обговорення

Звіт про реалізацію у 2016 році обласної Програми з реалізації молодіжної політики, підтримки сім’ї та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 2015 – 2019 роки

Інформація про осіб,що взяли участь в обговоренні

Представники громадських об’єднань та їх спілок, органів виконавчої влади, як суб’єкти у сфері молодіжної політики, підтримки сім’ї та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Інформація про пропозиції,що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції

Від голови Громадської ради при Полтавській обласній державній адміністрації (Голуб В.С.) про забезпечення у 2017 році основного акценту в реалізації обласної Програми – утвердження патріотизму, духовності, моральності.

Від Управління у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.

Відсутня єдина чітка структура підрозділів, які реалізують державну сімейну та гендерну політику(оскільки спеціалісти в РДА працюють в освіті, культурі, соціальному захисті та ін., мають повноваження даних структур і зазначені питання є лише додатковим навантаженням).

Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причини неврахування пропозицій та зауважень

Враховано.

 

Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення

Відсутні підрозділи, відповідальні за реалізацію державної сімейної та гендерної політики в об’єднаних територіальних громадах області, є необхідність провести відповідні навчання спеціалістів.

Пріоритетами діяльності з виконання заходів Програми на 2017 рік запропоновано визначити:

1) підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства, спрямованих на:

- національно-патріотичне виховання, формування здорового способу життя, підтримку та розвиток творчих здібностей молоді;

- ліквідацію всіх форм дискримінації за ознакою статі, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві;

- утвердження сімейних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, підготовку молоді до подружнього життя, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

2) створення оптимальних правових, організаційно-методичних, психолого-педагогічних, соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім’ї.

 

Начальник Управління                                                                                                                       О.В. Буцький

угору ↑