Про Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф з обмеженим доступом «Для службового користування»