Земля – наше багатство! Що залишиться нащадкам?

Версія для друку

Земля – наше багатство! Що залишиться нащадкам?

        

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення – це територія, яка має ґрунтовий покрив, що забезпечує формування відповідного рівня врожайності сільськогосподарських культур.

Рівень врожайності визначається станом ґрунтового покриву, зокрема вмістом гумусу, елементів живлення, мікроелементів, водно-фізичними властивостями та інше.

Даний комплекс показників можна встановити лише на основі лабораторного аналізу ґрунту, який і є основою агрохімічного паспорта поля.

Отже, агрохімічний паспорт поля – це високотехнологічний продукт, який дозволяє мати чітку оцінку стану рівня продуктивності відповідної земельної ділянки та на підставі якого є можливість економічно обґрунтувати необхідність вирощування тієї чи іншої сільськогосподарської культури, для досягнення максимальної врожайності і прибутковості відповідного господарства, зокрема господарств-орендарів земель власників земельних часток (паїв).

Відповідно до Закону України «Про оренду землі» розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди землі.

Для підвищення рівня соціального захисту селян-власників земельних ділянок і земельних часток (паїв), Указом Президента України визначено одним із пріоритетних завдань в пореформений період, зокрема щодо збільшення плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) залежно від результатів господарської діяльності та фінансово-економічного стану орендаря, що напряму залежить від використання новітніх технологій по вирощуванню сільськогосподарських культур на зазначених землях з урахуванням якісних показників їх ґрунтів.

Таким чином, з покращенням фінансово-економічного стану орендаря є підстава для переговорів між сторонами договору в питанні збільшення розміру орендної плати.

Крім цього є інші переваги наявності агрохімічного паспорту поля та доцільності його розробки.

Ґрунти при належному їх використанні, зберігають свої позитивні властивості і навіть можуть їх поліпшувати.

Отримавши агрохімічний паспорт поля земельної ділянки її власник володіє документом у якому зафіксовані реальні показники стану ґрунтів його земельної ділянки.

Агрохімічна паспортизація є одним способом оцінки якості ґрунтового покриву до моменту передачі та при поверненні з оренди відповідної земельної ділянки.

Передавши земельну ділянку орендареві, є можливість при укладанні договору визначити умову щодо її стану якості при поверненні з оренди.

В той же час механізм цивільно-правових відносин, який закладений в агрохімічному паспорті, дозволить власнику витребувати відшкодування збитків, які були нанесені ґрунтам, орендарям, що взяли таку землю для отримання власної вигоди шляхом їх виснаження, оскільки лише таким чином можна провести оцінку стану змін в якості ґрунтів, що відбулися за наслідками господарювання.

Крім цього, у випадку надзвичайних ситуацій (пилові бурі, водна ерозія (змив ґрунту), техногенні катастрофи, що супроводжуються забрудненнями) чи невідповідного застосування орендарем засобів хімічного захисту рослин, що призвело до забруднення або погіршення стану ґрунтового покриву, лише агрохімічна паспортизація земель дозволить притягнути нерадивих орендарів до відповідальності та буде підставою для нарахування збитків, в тому числі і недотриманих в повному обсязі доходів (валової продукції). 

угору ↑