Головне управління Національної поліції в Полтавській області

Версія для друку

 

адреса

36000, вул. Пушкіна, 83

тел./факс

Телефон довіри: (0532) 56-22-33

Чергова частина: (0532) 51-77-02

Громадська приймальня: (0532) 51-74-04

е-mail

Запити на отримання публічної інформації: 00@pl.npu.gov.ua

Для електронних звернень громадян: zvern.polt@pl.npu.gov.ua

www

https://pl.npu.gov.ua/uk/

начальник

полковник поліції Вигівський Іван Михайлович
 

 

Функції, які виконує ГУНП в Полтавській області:

1. Здійснення превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчиненню правопорушень.

2. Виявлення причин та умов, що сприяють учиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, ужиття в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення.

3. Ужиття заходів з виявлення, припинення виявлених кримінальних та адміністративних правопорушень.

4. Ужиття заходів з виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття заходів щодо їх усунення.

5. Участь у межах повноважень, передбачених законом, у боротьбі з тероризмом, забезпеченні ефективного використання сил і засобів під час проведення антитерористичних операцій.

6. Ужиття заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального, адміністративного правопорушення.

7. Своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

8. Організація та здійснення в межах повноважень, передбачених законом, заходів щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, охорони майна в разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф та ліквідації їх наслідків.

9. Здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

10. Здійснення в установленому законодавством України порядку зберігання речових доказів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень у межах визначеної підслідності.

11. Здійснення заходів з контролю за місцем знаходження осіб, які в установленому законом порядку зобов'язані носити електронні засоби контролю.

12. Розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, зникли безвісти, та інших осіб у випадках, визначених законом.

13. Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, оперативно-розшукової діяльності.

14. Здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення, застосування адміністративних стягнень та забезпечення їх виконання, складання протоколів про адміністративне правопорушення у випадках, порядку та на підставах, визначених законодавством України.

15. Доставлення у випадках і порядку, визначених законом, затриманих осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення та осіб, які вчинили адміністративне правопорушення, а також виконання ухвал про здійснення приводу.

16. Ужиття заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, водних об'єктах, інших публічних місцях.

17. Ужиття заходів із забезпечення публічної безпеки і порядку під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб), а також заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю державних виконавців, приватних виконавців та інших осіб, які беруть участь у вчиненні виконавчих дій, здійснення приводу у виконавчому провадженні.

18. Здійснення централізованого управління нарядами поліції, задіяними в системі оперативного реагування.

19. Регулювання дорожнього руху та здійснення контролю за додержанням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.

20. Здійснення, у випадках і порядку, визначених законодавством України, тимчасового затримання транспортних засобів, зберігання таких транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках ГУНП, а також їх повернення.

21. Здійснення в установленому законодавством України порядку зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, на спеціальних майданчиках і стоянках ГУНП.

22. Організація в установленому законодавством України порядку доставлення транспортних засобів на спеціальний майданчик чи стоянку ГУНП.

23. Виявлення транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами більш як на 30 діб та не зареєстрованих в Україні в установлені законодавством строки.

24. Ужиття заходів для виявлення неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме: порушено строки їх тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту; транспортні засоби використовуються для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні; транспортні засоби передано у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили їх на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту, а також заходів для виявлення неправомірного розкомплектування таких транспортних засобів.

25. Здійснення заходів щодо захисту інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, виявлення та припинення адміністративних правопорушень на підприємствах, в установах та організаціях, а також інших об'єктах, визначених Кабінетом Міністрів України, які обслуговуються спеціальною поліцією.

26. Ужиття всіх можливих заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної і медичної, допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміністративних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їх життя чи здоров'я.

27. Ужиття заходів для визначення осіб, які нездатні через стан здоров'я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе, установлення осіб за невпізнаним трупом.

28. Забезпечення безпеки взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом.

29. Здійснення контролю в межах компетенції, визначеної законом, за додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо опіки, піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, ужиття заходів щодо запобігання дитячій бездоглядності, правопорушенням у дитячому середовищі, а також соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі.

30. Ужиття заходів для запобігання та протидії домашньому насильству або насильству за ознакою статі.

31. Участь у межах повноважень, передбачених законом, у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі.

32. Здійснення контролю за дотриманням фізичними та юридичними особами спеціальних правил і порядку зберігання й використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовині матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, на які поширюється дозвільна система.

33. Здійснення у визначеному законом порядку приймання, зберігання та знищення вилученої, добровільно зданої або знайденої вогнепальної, газової, холодної та іншої зброї, боєприпасів, набоїв, вибухових речовин та пристроїв, наркотичних засобів або психотропних речовин.

34. Здійснення контролю в межах компетенції, визначеної законом, за додержанням вимог режиму радіаційної безпеки в спеціально визначеній зоні радіоактивного забруднення(у разі її визначення).

35. Сприяння забезпеченню відповідно до закону правового режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на всій території України або в окремій місцевості.

36. Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, міжнародного співробітництва, участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю та інших питань, що належать до його компетенції, а також забезпечення їх виконання.

37. Участь у здійсненні представництва та забезпечення виконання зобов'язань України в Міжнародній організації кримінальної поліції - Інтерполі 7 (далі - Інтерпол) та Європейському поліцейському офісі (Європолі) (далі - Європол).

38. Організація взаємодії в межах компетенції правоохоронних та інших державних органів України з Інтерполом, Європолом, а також компетентними органами інших держав з питань, що належать до сфери діяльності Інтерполу та Європолу.

39. Використання У визначеному порядку інформаційно-телекомунікаційних систем і банків даних Інтерполу та Європолу, а також унесення інформації до цих банків даних.

40. Виконання в межах компетенції запитів органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

41. Звернення в межах своєї компетенції та в установленому порядку із запитами до органів правопорядку (правоохоронних органів) інших держав або міжнародних організацій поліції відповідно до закону, міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій поліції, членом яких є Україна.

42. Формування в межах інформаційно-аналітичної діяльності баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, користування базами (банками) даних МВС та інших державних органів, здійснення інформаційно-пошукової та інформаційно-аналітичної роботи, а також оброблення персональних даних у межах повноважень, передбачених законом.

43. Здійснення моніторингу оперативної обстановки на території області, вивчення, аналіз і узагальнення результатів та ефективності поліцейської діяльності, інформування в порядку та спосіб, які передбачені законом, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також громадськості про здійснення державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

44. Здійснення розгляду звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, запитів і звернень депутатів місцевих рад, запитів на інформацію та адвокатських запитів з питань, пов'язаних з діяльністю ГУНІ, його структурних підрозділів, забезпечення доступу до публічної інформації, яка перебуває у володінні ГУНП, реалізація державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

45. Надання в межах повноважень, передбачених законом, соціальної і правової допомоги громадянам, сприяння державним органам, підприємствам, установам та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.

46. Забезпечення у випадках, передбачених законодавством, захисту державних і власних інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

47. Організація роботи з добору, вивчення, комплектування ГУНП та його структурних підрозділів кваліфікованими кадрами.

48. Організація професійного навчання поліцейських, державних службовців та інших працівників ГУНП(далі - працівники ГУНП).

49. Забезпечення відповідно до законодавства правового і соціального захисту працівників ГУНП та членів їх сімей.

50. Забезпечення відповідно до законодавства надання статусу учасника бойових дій працівникам ГУНП.

51. Взаємодія з органами державної влади з питань соціального захисту та пенсійного забезпечення працівників ГУНП та членів їх сімей.

52. Організація системи психологічного забезпечення працівників ГУНП, забезпечення її функціонування.

53. Здійснення в межах повноважень, передбачених законом, державного нагляду за охороною праці та дотримання вимог з техніки безпеки в ГУНП.

54. Забезпечення експлуатації та функціонування системи зв'язку ГУНП.

55. Забезпечення | в межах повноважень, передбачених законом, криптографічного захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом.

56. Організація та забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, технічного захисту інформації згідно з вимогами нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації, контролю за здійсненням заходів із технічного захисту інформації, підвищення кваліфікації фахівців з технічного захисту інформації.

57.Здійснення контролю та вжиття заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в ГУНП та його структурних підрозділах, а також на територіях, на яких вони розташовані.

58. Організація діяльності структурних підрозділів ГУНП та здійснення контролю за їх діяльністю.

59. Здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення, попередження, припинення та документування корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень поліцейськими та державними службовцями ГУНП.

60. Організація і здійснення в установленому порядку матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності ГУНП, а також його територіальних (відокремлених) підрозділів, зокрема приміщеннями, полігонами, засобами зв'язку, транспортними засобами, озброєнням, спеціальними засобами, пально-мастильними матеріалами, одностроєм, іншими видами матеріально-технічних ресурсів, необхідних для виконання покладених на них завдань.

61. Здійснення заходів щодо забезпечення монтажу, ремонту та обслуговування технічних засобів охоронного призначення, озброєння, транспорту, засобів зв'язку, приміщень, які надані ГУНП для виконання покладених на нього завдань та контроль за правильним використанням матеріально-технічних ресурсів.

62. Здійснення заходів щодо забезпечення належних умов праці.

63. Надання адміністративних послуг у випадках і порядку, визначених законодавством України, та інших платних послуг, передбачених законодавством України.

 

угору ↑

27.11.2015