Остання зміна сторінки: 02-02-2018 15:00

Підсумки роботи відділення НСПП в Полтавській області у 2017 році.

 

Відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення), у межах своїх повноважень, упродовж року виконувало свої завдання та функції, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», "Про соціальний діалог в Україні", Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Відділення ретельно відслідковує хід проведення акцій соціального протесту, пов’язані із ускладненнями соціально-трудових відносин (далі СТВ). Упродовж року на території області Відділенням зафіксовано дві такі акції протесту. Представникам трудових колективів надавалися консультації, роз’яснення та рекомендації відповідно до норм Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі Закон)».

Упродовж 2017 року Відділення сприяло вирішенню 2 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі КТС(к)), один з яких  виник в попередні роки та один – у поточному році. Зареєстровані КТС(к) виникли на виробничому рівні на 2-ох підприємствах. Учасниками цих спорів стали 56 працівників. КТС(к) були спричинені порушенням (недотриманням) роботодавцями законодавства України. Кількість висунутих вимог, вирішенню яких сприяло Відділення, становила 3 одиниці, із них: щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень – 2 вимоги та щодо невиконання вимог законодавства про працю – 1 вимога. У ході сприяння вирішенню КТС(к) працівники Відділення здійснювали виїзди на підприємства, де проводили зустрічі з представниками роботодавців та робітниками, надавали консультації і роз’яснення, проводили постійний моніторинг стану СТВ, направляли листи з рекомендаціями та роз’ясненнями норм законодавства, брали участь в засіданнях ініціативних груп, представницьких органів найманих працівників, були учасниками засідань примирних комісій.

 Упродовж січня – грудня 2017 року на обліку Відділення в системі запобігання виникненню КТС(к) перебувало 30 випадків дестабілізації стану СТВ на 23 підприємствах області (з них 6 структурні підрозділи) із середньообліковою чисельністю штатних працівників 4131 особа. Відділенням здійснювалися заходи щодо усунення 30 чинників дестабілізації, які призвели до загострення стану СТВ, з них щодо: укладення чи зміни колективного договору, угоди (1); невиконання окремих положень колективного договору (9); невиконання вимог законодавства про працю (20). За сприяння Відділення попереджено виникнення 25 КТС(к). З цією метою проведено 92 примирні процедури.

Упродовж року з метою підвищення рівня правової культури сторін СТВ Відділенням підготовлено та розміщено 85 інформацій, з яких 56 на сайті НСПП, 26 на WEB-сторінці Відділення та на сайтах сторін соціального діалогу, 2 на сторінках обласної газети «Полтавський вісник» та 1 на сайтах районних державних адміністрацій області. Традиційно двічі на рік Відділення розміщує на сторінках обласної газети оголошення про роботу «гарячої» телефонної лінії, яке також опубліковується на сайтах районних державних адміністрацій області.

Відділення, в межах наданих повноважень, постійно проводить прийом громадян та систематично веде консультаційно-роз’яснювальну роботу. Так, упродовж 2017 року фахівцями Відділення одержано 131 звернення громадян, на особистому прийомі побувало 49 осіб. На «гарячу» телефонну лінію звернулося 23 особи, в основному з питань невиконання норм законодавства про працю, а також з інших питань. Всі звернення розглянуті та надані консультації та роз’яснення в межах повноважень НСПП. Також упродовж року консультації з трудового законодавства надавали завідуючи інформаційно-консультаційними центрами НСПП, арбітри і незалежні посередники НСПП.

У 2017 році проводилася робота по реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Зокрема, Комісією Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні проведено 3 засідання під час яких розглянуто пакети документів та підтверджено репрезентативність 5 суб’єктів обласних галузевих профспілок.

Упродовж року Відділенням було підготовлено два Прогнози розвитку стану СТВ, виникнення КТС(к), комплексні аналізи в окремих галузях, інформаційні Бюлетені з підсумками роботи Відділення, три види методично-рекламних Буклетів. З підготовленими матеріалами ознайомлені позаштатний актив НСПП, профспілки, обласна організація роботодавців та ін.    

Упродовж року Відділення направляло інформацію щодо стану СТВ, виникнення та хід врегулювання КТС (к) до обласної державної адміністрації, обласної ради, об’єднань роботодавців і профспілок.