Підсумки роботи відділення НСПП в Полтавській області у 2018 році

Версія для друку

Підсумки роботи відділення НСПП в Полтавській області у 2018 році

 

Відділення НСПП в Полтавській області (далі – Відділення), у межах повноважень, упродовж року виконувало завдання та функції, визначені Законами України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», «Про соціальний діалог в Україні», Положенням про Відділення, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Відділення відстежує хід проведення акцій соціального протесту, пов’язані із ускладненнями соціально-трудових відносин (далі СТВ). Упродовж року на території області Відділенням зафіксовано три такі акції протесту. Представникам трудових колективів надавалися консультації, роз’яснення та рекомендації відповідно до норм Закону «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі Закон)».

Упродовж 2018 року Відділення сприяло вирішенню 2 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі КТС(к)), один з яких  виник в попередні роки та один – у поточному році. Зареєстровані КТС(к) виникли на виробничому рівні на 2-ох підприємствах. Учасниками цих спорів стали 85 працівників. КТС(к) були спричинені порушенням (недотриманням) роботодавцями законодавства України. Кількість висунутих вимог, вирішенню яких сприяло Відділення, становила 2 одиниці щодо невиконання вимог законодавства про працю. У ході сприяння вирішенню КТС(к) працівники Відділення здійснювали виїзди на підприємства, де проводили зустрічі з представниками роботодавців та робітниками, надавали консультації і роз’яснення, проводили постійний моніторинг стану СТВ, направляли листи з рекомендаціями та роз’ясненнями норм законодавства, були учасниками засідань примирних комісій. До розгляду КТС(к) Відділенням залучалися представники органів державної влади і місцевого самоврядування, причетні до вирішення вимог найманих працівників.

Упродовж січня – грудня 2018 року на обліку Відділення в системі запобігання виникненню КТС(к) перебувало 28 випадків дестабілізації стану СТВ на 23 підприємствах області (з них 7 структурні підрозділи) із середньообліковою чисельністю штатних працівників 5618 осіб. Відділенням здійснювалися заходи щодо усунення 28 чинників дестабілізації, які призвели до загострення стану СТВ, з них щодо: укладення чи зміни колективного договору, угоди (1); невиконання окремих положень колективного договору (7); невиконання вимог законодавства про працю (20). За сприяння Відділення попереджено виникнення 22 КТС(к). З цією метою проведено 82 примирні процедури.

Упродовж року з метою підвищення рівня правової культури сторін СТВ Відділенням підготовлено та розміщено 110 інформацій, з яких 70 на сайті НСПП, 22 на WEB-сторінці Відділення, 18 на сайтах сторін соціального діалогу. Традиційно двічі на рік Відділення розміщує на сторінках обласної газети «Полтавський вісник» оголошення про роботу «гарячої» телефонної лінії, яке також опубліковується на сайтах районних державних адміністрацій області.

Відділення, в межах наданих повноважень, постійно проводить прийом громадян та систематично веде консультаційно-роз’яснювальну роботу. Так, упродовж 2018 року фахівцями Відділення одержано 81 звернення громадян, на особистому прийомі побувало 28 осіб. На «гарячу» телефонну лінію звернулося 15 осіб, в основному з питань невиконання норм законодавства про працю, а також з інших питань. Всі звернення розглянуті та надані консультації та роз’яснення в межах повноважень НСПП. Також упродовж року консультації з трудового законодавства надавали завідуючи інформаційно-консультаційними центрами НСПП, арбітри і незалежні посередники НСПП.

У 2018 році проводилася робота по реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні». Зокрема, Комісією Відділення з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців на територіальному рівні було отримано 4 пакети документів для здійснення підтвердження відповідності критеріям репрезентативності від Полтавської обласної організації роботодавців, Полтавської обласної організації профспілки працівників нафтової і газової промисловості України, Полтавської обласної профспілкової організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, Полтавської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.

Упродовж року Відділенням було підготовлено два Прогнози розвитку стану СТВ, виникнення КТС(к), два комплексних аналізи в окремих галузях, з якими ознайомлені  керівництво облдержадміністрації та обласної ради. Також Відділенням розроблені два інформаційних Бюлетеня з підсумками роботи Відділення та методично-рекламні Буклети. З підготовленими матеріалами були ознайомлені позаштатний актив НСПП  та соціальні партнери.    

Упродовж року Відділення направляло інформацію щодо стану СТВ, виникнення та хід врегулювання КТС (к) до обласної державної адміністрації, обласної ради, об’єднань роботодавців і профспілок.

угору ↑

17.01.2019