Порядок подання та складання запитів на інформацію

Версія для друку

1. Цей Порядок розроблений з метою створення механізму реалізації права фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Полтавська обласна державна адміністрація та її структурні підрозділи (далі – розпорядник інформації).

2. Запит на інформацію подається суб’єктами, визначеними в пункті 1  цього Порядку, до розпорядника  інформації в усній чи  письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою,  електронною поштою, телефаксом або по телефону.

3. Запит на інформацію подається в довільній формі.

4. Запит на інформацію повинен містити:

  • прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача;
  • поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
  • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
  • підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

5. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті або на інформаційному стенді розпорядника.

6. Запит на інформацію може бути подано особисто до відділу документування управлінської діяльності апарату Полтавської обласної  державної адміністрації (у структурних підрозділах облдержадміністрації – до визначених підрозділів або призначених відповідальних осіб), який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, у робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

{Зі змінами згідно з розпорядженням голови ОДА від 04.06.2014 р. №171.}

7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для себе форму отримання інформації.

8. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформляє представник відділу документування управлінської діяльності апарату облдержадміністрації (у структурних підрозділах облдержадміністрації – представники визначених підрозділів або призначені відповідальні особи) із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

{Зі змінами згідно з розпорядження голови ОДА від 04.06.2014 р. №171.}

9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

угору ↑

25.02.2013