Публічна інформація

Версія для друку

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості та прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації». На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», які покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію.

 

Полтавська облдержадміністрація надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит й ініціативно у формі відкритих даних.

 

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яку було отримано чи створено в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, що передбачені чинними законами, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

 

Розпорядження голови облдержадміністрації

Проекти розпоряджень голови облдержадміністрації

Проекти рішень обласної ради, підготовлені облдержадміністрацією

План заходів облдержадміністрації

Звіт про використання коштів Державного бюджету України облдержадміністрацією

Форма запиту
на інформацію

 

 

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про інформацію“»

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.06.2011 № 257

 

Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.09.2020 № 527

 

Роз’яснення Міністерства юстиції України щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк

 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф з обмеженим доступом «Для службового користування»

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

 

Покарання посадових осіб за порушення закону про доступ до публічної інформації

 

Доступ до публічної інформації з урахуванням останніх змін

 

 

угору ↑

29.01.2016