Система обліку публічної інформації

Версія для друку

Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у володінні апарату облдержадміністрації підлягають обов’язковій реєстрації у спеціальній системі обліку. В апараті облдержадміністрації функціонує система автоматизації діловодства та документообігу (САД ОДА), яка дозволяє виконувати такі функції:

  • обробку та облік вхідної кореспонденції
  • обробку та облік вихідної кореспонденції
  • обробку та облік розпоряджень голови облдержадміністрації з основної діяльності та з особового складу
  • контроль виконання документів, розпоряджень, доручень голови облдержадміністрації
  • пошук документа за основними його реквізитами та ключовим словом у короткому змісті документа

Всі документи в апараті облдержадміністрації формуються протягом року в хронологічному порядку у діловодні справи за зведеною номенклатурою справ. Зведена номенклатура справ складається з урахуванням структури апарату облдержадміністрації та погоджується в установленому порядку з Державним архівом Полтавської області. Більша частка документів зберігається у відділі документування управлінської діяльності.

В апараті облдержадміністрації визначено спеціальне місце для організації доступу запитувачів до системи обліку інформації. Для цього необхідно звернутися до відповідальних працівників відділу документування управлінської діяльності апарату облдержадміністрації (кабінет 616, телефон (532) 56-16-84).

За змістом інформація, якою володіє апарат облдержадміністрації, поділяється на такі види:

  • правова інформація (інформація, яка міститься у законах України, указах Президента України, постановах, розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах міністерств та інших відомств України)
  • інформація про фізичну особу (інформація про працівників розпорядника інформації та керівного складу структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій)
  • інформація з обмеженим доступом (конфіденційна, таємна та службова)
  • інші види інформації (інформація, яка міститься в розпорядчих актах, дорученнях, протоколах, листах, інформаціях надісланих до центральних органів влади, місцевих органів влади, інших суб’єктів і отримана від них та внутрішніх документах, створених в процесі діяльності розпорядника інформації). 
  •  

 

Реєстр публічної інформації Полтавської облдержадміністрації
/переглянути на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних/

угору ↑

12.11.2015