Остання зміна сторінки: 21-07-2016 10:27

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У І ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ

 

Збільшення інвестицій та споживчого попиту, а також переорієнтація виробничого потенціалу на створення нової конкурентоспроможної продукції сприяли зростанню обсягів промислового виробництва Полтавщини: за підсумками І півріччя 2018 року індекс промислової продукції склав 100,6%.

Найбільше зростання забезпечили підприємства металургійної галузі – в 1,6 рази та машинобудування – на 15,2%. Серед найважливіших видів промислової продукції в металургійній галузі збільшено виробництво зливків зі сталі легованої (на 42,6%) та нелегованої (на 25,3%).

За обсягом реалізованої промислової продукції область посідає 6 місце по Україні – це понад 7%. Протягом І півріччя обсяг реалізованої промислової продукції збільшився, порівняно з аналогічним минулорічним періодом, на 10,3 млрд.грн (13,6%) і становив 86,4 млрд.грн.

В агропромисловому комплексі суттєво збільшилось виробництво продукції рослинництва – на 13,8%. Загальний індекс сільськогосподарської продукції становив 98,0%. 

Станом на 01.07.2018 року в усіх категоріях господарств утримується 264,5 тис. голів великої рогатої худоби (2 місце серед регіонів України), в тому числі корів – 125,7 тис. голів (2 місце), свиней – 345,7 тис. голів, птиці – 7,0 млн. голів.

Важливим питанням для розвитку агробізнесу в регіоні є покращення доступу до фінансово-кредитних ресурсів малих і середніх підприємств за відсутності застави під кредити. З цією метою в області активно впроваджується інститут аграрних розписок, як альтернативний спосіб кредитування аграрного сектору: з початку року в області оформлено 43 аграрні розписки на суму понад 683 млн.грн (в 2017 році – 15 аграрних розписок на суму 353 млн.грн).

Високий рівень сплати податків є показником ефективної та злагодженої роботи промислових та агропромислових підприємств, сприятливого бізнес-клімату в регіоні, а також успішності впровадження реформи децентралізації, яка спрямована на збалансований фінансовий розвиток області.

За 6 місяців 2018 року до зведеного бюджету області сплачено 13,6 млрд.грн. податків і зборів.

Суттєво збільшились надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (у 2,2 рази), податку на прибуток підприємств (у 2 рази), плати за нерухоме майно (на 75,8%), рентній платі за користування надрами (на 56,2%), екологічному податку (на 32,2%), податку на доходи фізичних осіб (на 24,1%), єдиному податку (на 18,2%) та інших податках і зборах.

Загальний обсяг надходжень до бюджетів усіх рівнів за січень-червень 2018 року склав 15,8 млрд.грн. До Державного бюджету мобілізовано 10,6 млрд.грн, місцеві бюджети за доходами (без урахування трансфертів із Державного бюджету) виконано в сумі 5,2 млрд.грн. 

До загального фонду місцевих бюджетів (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 4,7 млрд.грн, що майже на 30% більше, ніж за січень-червень 2017 року. До спеціального фонду (без урахування трансфертів із Державного бюджету) надійшло 0,5 млрд.грн.

Оборот зовнішньої торгівлі товарів області у І півріччі 2018 року зріс на 6,5% і склав 1544,8 млн.дол.США. Обсяг експорту товарів області становив 914,1 млн.дол.США, а імпорту – 630,7 млн.дол.США Сальдо традиційно позитивне – 283,5 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,45.

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 134 країн світу. Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Австрії та Німеччини.

Експорт товарів до країн Європейського Союзу складає майже 48% від загального обсягу експорту – 438,0 млн.дол.США.

Протягом січня-червня 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування було освоєно 6,6 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 8,5% більше від обсягів січня-червня 2017 року.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій – 82,1% загального обсягу.

Оборот роздрібної торгівлі в регіоні зріс, порівняно з минулорічним періодом, на 10,4% (2 місце за темпами зростання серед регіонів) і становив 14,0 млрд.грн.

Полтавська область стабільно входить до 5 лідерів України за обсягами виконаних будівельних робіт – 2777,0 млн. грн, або 5,8%.

Одним із джерел, що дозволяє активно розбудовувати область, є державна підтримка у вигляді коштів державного фонду регіонального розвитку, обсяг яких щорічно зростає: з 78,6 млн.грн – у 2015 році до 160,3 млн.грн – у 2018 році.

 

 

 

 

 
 

Програма на 2018 рік

 

 

 

Рейтинг соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2018

 

Оцінка результатів діяльності за 9 місяців 2018

 

Оцінка результатів діяльності за І півріччя 2018 року

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І півріччя 2018 року

Довідка за І  півріччя 2018 року

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І квартал 2018 рік

 

Довідка за І квартал 2018 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2018 рік

 

 

 

 

 
 

Програма на 2017 рік
(додатки)

Рейтинг соціально-економічного розвитку за 2017 рік

 

 

Оцінка результатів діяльності
за  2017 рік

 

Рейтинг соціально-економічного розвитку за 9 місяців 2017 року

Довідка за 2017 рік

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2017 року

Довідка за 9 місяців 2017 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2017 року

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І півріччя 2017 року

Довідка за І півріччя 2017 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2017 року

Рейтинг соціально-економічного розвитку за І квартал 2017 року222

Довідка за І квартал 2017 року

 

 

 
 

Програма на 2016 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2016 рік

Довідка за 2016 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2016 року

Довідка за 9 місяців 2016 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2016 року

Довідка за І півріччя 2016 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2016 року

Довідка за І квартал 2016 року

 

 

 
 

Програма на 2015 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2015 рік

Довідка за 2015 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2015 року

Довідка за 9 місяців 2015 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2015 року

Довідка за І півріччя 2015 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2015 року

Довідка за І квартал 2015 року

 

 

 
 

Програма на 2014 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2014 рік

Довідка за 2014 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2014 року

Довідка за 9 місяців 2014 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2014 року

Довідка за І півріччя 2014 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2014 року

Довідка за І квартал 2014 року

 

 

 
 

Програма на 2013 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2013 рік

Довідка за 2013 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2013 року

Довідка за 9 місяців 2013 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2013 року

Довідка за І півріччя 2013 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2013 року

Довідка за І квартал 2013 року

 

 

 
 

Програма на 2012 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2012 рік

Довідка за 2012 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2012 року

Довідка за 9 місяців 2012 року

Оцінка результатів діяльності
за І півріччя 2012 року

Довідка за І півріччя 2012 року

Оцінка результатів діяльності
за І квартал 2012 року

Довідка за І квартал 2012 року

 

 

 
 

Програма на 2011 рік

Оцінка результатів діяльності
за 2011 рік

Довідка за 2011 рік

 

Оцінка результатів діяльності
за 9 місяців 2011 року

Довідка за 9 місяців 2011 року

 

Довідка за І півріччя 2011 року

 

Довідка за І квартал 2011 року