Цінова ситуація на окремі соціальнозначущі продукти харчування у Полтавській області